نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام وامهای دانشجویی

ثبت نام وامهای دانشجویی


ثبت نام تقاضای وامهای دانشجویی (وام تحصیلی روزانه – وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز نوبت دوم)در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 

امکان ثبت نام  وامهای دانشجویی (نیمسال دوم  سال تحصیلی 1402-1401) بطور همزمان در دانشگاههای سراسر کشور از طریق سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان ( در آدرس اینترنتی https://refah.swf.ir ) فراهم گردیده , لذا ضروری است دانشجویان متقاضی وام های فوق درمهلت مقرر (15 اسفندماه 1401 لغایت 15 اردیبهشت ماه 1402 )  ضمن مراجعه به سامانه فوق و ثبت نام در سامانه ، نسبت به ثبت درخواستهای وام خود اقدام نمایند.