غذاخوری مرکزی

زیربنا: 8000 متر مربع

تعداد ظرفیت: 1800 نفر

تأسیس: 1387

آدرس: سایت اصلی دانشگاه، روبروی مرکز مشاوره دانشگاه (اورژانس 115)

شماره تماس: 31401725_081

 

مسئول(ناظر) غذاخوری : مجید شعبانی

آیدی ایتا: @Shabani_Markazi

 

مسئول انبار : مجتبی شمسی وقار

انباردار : مصطفی قاسمی هنر

کارشناس بهداشت دامپزشکی: حسن دلیران

کارشناس بهداشت مواد غذایی: مریم کرموندی

 

اتوماسیون تغذیه: مهدی پورعبداللهی

شماره تماس: 31401723_081

آدرس ایتا: Feeding_automation@