آخرین اخبار

به منظور کمک به امور تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد کم بضاعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و در راستای تکالیف مقرر در ماده 1 قانون صندوق، بندهای"د"، "ه" و "و" و ماده 3 اساسنامه صندوق رفاه...

دوشنبه، ۸ آبان ۱۴۰۲

اطلاعیه ها