آخرین اخبار

✳️ قابل توجه دانشجویان متقاضی تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه نظر به تاکید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبنی بر ضرورت الصاق کارنامه آموزشی دانشجویان در پیوست تقاضای وام، ضروری است کلیه...

شنبه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

اطلاعیه ها