فراخوان پذیرش همیار خوابگاه‌های دانشجویی

جهت سال‌تحصیلی 1402 - 1403

 
اداره خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه  به منظور بهره‌مندی از توانمندی‌ها
و ظرفیت‌های علمی و عملی دانشجویان، در نظر دارد دانشجوبان علاقمند
به همکاری در  خوابگاه های دختران و پسران ،همیار خوابگاه‌ی در
قالب کار دانشجویی جذب نماید. متقاضیان می‌توانند مشخصات خود از
طریق فرم مقابل ارسال نمایند.  
 
در صورت لزوم با شماره تلفن های

برادران  : 31401708

و

خواهران : 31401707

تماس حاصل فرمایید.

فرم ثبت نام همیار ،برای سراهای دانشجویی در قالب کار دانشجویی

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.