لغو اسکان

دانشجویان گرامی 

در نظر داشته باشید فقط تا مورخ 1402/07/10 فرصت دارید لغو اسکان خود را از طریق فرم رو به رو ثبت نمایید.

فرم لغو اسکان

زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.