نمایشگر یک مطلب

 

 

 

غذا خوری هنر و معماری

زیربنا: 2000 متر مربع

تعداد ظرفیت: 350 نفر

تأسیس: 1370

آدرس غذاخوری هنر: میدان پاسداران، بلوار بهادربیگی، دانشکده هنر و معماری

شماره تماس: 31403816_081

ناظر غذاخوری: مهدی کاکاخانی

آدرس ایتا:

انباردار: مهدی وجدانی

کارشناس بهداشت مواد غذایی: فاطمه افراسیابی