نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام تقاضای وامهای دانشجویی (وام تحصیلی روزانه – وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز نوبت دوم)در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

ثبت نام تقاضای وامهای دانشجویی (وام تحصیلی روزانه – وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز نوبت دوم)در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401


ثبت نام تقاضای وامهای دانشجویی (وام تحصیلی روزانه – وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز نوبت دوم)در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

پیرو بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان ( بخشنامه شماره 12820/130 مورخ 07/12/1401 ) به اطلاع می رساند:       
امکان ثبت نام  وامهای دانشجویی (نیمسال دوم  سال تحصیلی 1402-1401) بطور همزمان در دانشگاههای سراسر کشور از طریق سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان ( در آدرس اینترنتی https://refah.swf.ir ) فراهم گردیده , لذا ضروری است دانشجویان متقاضی وام های فوق درمهلت مقرر (15 اسفندماه 1401 لغایت 15 اردیبهشت ماه 1402 ) مطابق راهنمای پیوست ضمن مراجعه به سامانه فوق و ثبت نام در سامانه ، نسبت به ثبت درخواستهای وام خود اقدام نمایند.

لازم به توضیح است ، دانشجویانی که برای نخستین بار اقدام به ثبت درخواست وام می نمایند ،باید پس از بارگذاری سند تعهد محضری ، مدارک تعهد نامه را به کارشناس اداره رفاه دانشجویی جهت بررسی و تایید ارائه نماید.

 

 

بخشنامه اعطای وام  نیمسال دوم 1401-1402

جدول زمانبندی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402

جدول کلی مبالغ وام های دانشجویی نیمسال دوم 1401 

راهنما سامانه یکپارچه