آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان


به منظور کمک به امور تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد کم بضاعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و در راستای تکالیف مقرر در ماده 1 قانون صندوق، بندهای"د"، "ه" و "و" و ماده 3 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان به ترتیب مصوب 04 / 12 / 71 مجلس شورای اسلامی و 17 / 10 / 1373 هیأت وزیران و اصلاحات بعد از آن، آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل تدوین و ابلاغ می گردد:

 

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

آدرس کوتاه :

اطلاعیه ها