اطلاعیه ثبت درخواست وام در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه ثبت درخواست وام در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان


 پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ صندوق رفاه  دانشجویان در خصوص زمان بندی ثبت درخواست وام‌های دانشجویی نیم‌سال دوم سال‌تحصیلی 1402-1401 در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به آدرس

https://refah.swf.ir/ 

موارد ذیل را به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند 

 

1)  ثبت درخواست وام های تحصیلی دوره روزانه و وام شهریه دانشجویان نوبت دوم تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید گردید لذا دانشجویانی که تا کنون موفق به ثبت نام وام‌های فوق نگردیده اند تا تاریخ فوق جهت بارگذاری مدارک و ثبت درخواست در سامانه و ارائه مدارک لازم به اداره رفاه دانشجویی فرصت خواهند داشت.

 

 ۲)  از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ امکان ثبت درخواست وام ضروری و وام ودیعه مسکن متأهلین در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان فراهم می گردد و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ادامه خواهد داشت. جهت اطلاع کامل از شرایط ثبت نام وام‌های فوق ،متن کامل بخشنامه و پیوست های آن در این کانال بارگذاری خواهد شد. 

 

 ۳) با توجه به بخشنامه فوق ارائه گواهی کسر از حقوق صرفاً برای دانشجویانی که بالاتر از 120 میلیون تومان وام دریافت خواهد نمود الزامی است.

 

بخشنامه وام ضروری و ودیعه مسکن متأهلی

جدول زمانبندی نیمسال دوم 2

جدول مبالغ وام نیمسال دوم

الصاقات وام ضروری 1401-1402

 

آدرس کوتاه :

اطلاعیه ها