نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط و مدارک ضامن برای دریافت تسهیلات دانشجویی

شرایط و مدارک ضامن برای دریافت تسهیلات دانشجویی


 

1- تکمیل سند رسمی تعهدنامه دانشجویی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به همراه ضامن

2- داشتن ضامن معتبر (کارمند دولتی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، بازنشسته و یا سردفتردار دفتر اسناد رسمی)

تبصره: ضامن قراردادی باید دارای سابقه بیش از پنج سال سنوات خدمتی و کد شناسه کارمندی باشد.

3- ضامن رسمی، پیمانی و یا قراردادی شاغل باید آخرین حکم کارگزینی را به اداره رفاه دانشجویی ارائه نماید.

4- ضامن نظامی باید معرفی­نامه از یگان مربوطه (ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) اخذ و به اداره رفاه ارائه نماید.

5- ارائه گواهی کسر از حقوق توسط ضامن الزامی است.

تبصره:

الف- عنوان گواهی کسرازحقوق حتماً خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم باشد .

ب- مبلغ گواهی کسر از حقوق 150،000،000 ریال­ باشد .

ج- درصورتی که سقف وام دریافتی از مبلغ 150،000،000ریال بیشتر شود، ارائه گواهی کسر از حقوق به مبلغ 300،000،000 ریال .

د- درصورتی که سقف وام دریافتی از مبلغ 300،000،000 ریال بیشتر شود، ارایه گواهی کسر از حقوق به مبلغ 600،000،000 ریال همراه با ضامن دوم .

6- افتتاح حساب صرفاً در بانک تجارت و ارائه شماره حساب به اداره رفاه .