نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره دو صندوق رفاه

اطلاعیه شماره دو صندوق رفاه


✳️ قابل توجه دانشجویان متقاضی تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه

نظر به تاکید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبنی بر ضرورت الصاق کارنامه آموزشی دانشجویان در پیوست تقاضای وام، ضروری است کلیه دانشجویان متقاضی نسبت به الصاق کارنامه خود در محل پیوست های فرم تقاضای وام در سامانه مربوطه اقدام نمایند.